Flet Log

Opdateret December 1st, 2022

Udskriv til PDF

Som en del af Fletning af personer funktionaliteten‍, har man i ASA mulighed for at se en log over fletningen. 

Dette kan gøres fra personkortet , debitorkortet eller underviserkortet. Hvis feltet Flettet har værdien "Ja", så betyder det, at personen har været igennem et personflet forløb. Ved at klikke på denne værdi, åbnes der flettelog visning. 

I denne visning har man mulighed for at se, hvem der har været flettet ind i den aktuelle person, hvad der har stået på den flettede person, hvornår fletningen er sket og hvem der har udført fletning. Dataet vises for både person, debitor og underviser.

Var denne artikel nyttig?