Dubletsøgning

Opdateret March 3rd, 2023

Udskriv til PDF

I ASA er det muligt at søge efter persondubletter via egne selvdefinerede dubletkriterier.

↪ Vælg Personer i navigationsruden og klik på Søg efter persondubletter.

Dubletsøgning åbnes et nyt vindue, hvor det er muligt at sætte sine kriterier op for, hvad der skal regnes som en mulig dublet.

F.eks. kan du vælge at de fire første tegn i både fornavn og efternavn og samtidigt hele e-mail adresse skal være ens for at to personer skal regnes som en mulig dublet.

Når der er valgt kriterier trykkes på Igangsæt dubletsøgning og listen kommer frem.

Du kan tilføje og fjerne kolonner fra listen, og via båndet har du adgang til personens holdoversigt, personkort mm.

I bunden af resultats listen kan man se, hvor mange personer der er med på listen, hvor mange dubletter og hvor stor Matchgrad er. Jo lavere værdi, desto større sandsynlighed for match er der. 

Listen overføres til Excel med CTRL+E, og her kan man lave yderligere filtreringer, så man til sidst har et regneark med reelle dubletter. 

Bemærk at regnearket består af 3 ark: Kriterievalg, Dublet Personer og Dublet Personer1 (kommer på sigt til at skifte navn).

Det er Dublet Personer, der indeholder alle foreslåede dubletter og hvor værdien i første kolonne, Matchløbenr., er den samme for de personer ASA foreslog som dubletter.

 

Tilbage i ASA på Personer listen er det oplagt at bruge feltet Nummer på personerne som filtrering. Brug tegn “|” til at finde 2 personer som ønskes fremsøgt. F.eks. 1005|1107.

Klik derefter på Flet personer for at starte funktion Fletning af personer 

Var denne artikel nyttig?