Opsætning og brug af bankimport

Updated at November 11th, 2020

Udskriv til PDF

Bankkonti

Hvis du ønsker at importere dine finansposter fra banken i ASA’s finansdel, skal der sættes en speciel bankkonto op til det. Da deltagerbetalinger bogføres direkte, er det en god idé at sætte systemet op til at kunne udligne med de betalinger, der allerede er bogført.

I dette eksempel vises det importformat, der bruges af de fleste banker og sparekasser (ikke Nordea og Danske Bank).

Søg Bankkonti frem.


Marker Bank 1 og vælg Rediger.


I Format til import af bankimport vælges BEC-CSV.


I Bankbogføringsgruppe kan du se, hvilken finanskonto banken er sat til at bogføre på. Vælg Avanceret, hvis du vil ændre.


Bemærk, der kan oprettes flere bankkonti, hvis du har brug for det. I dette tilfælde har vi kun den ene. Luk vinduet Bankkonti igen.

Betalingsformer

Betalingsformerne Web og Link er allerede opsat til at bruge Bank 1. Hvis FIK-indbetalinger går ind på samme konto i jeres bank, er det en god idé også at sætte den betalingsform op til Bank 1.

Vælg Skoleopsætning og Betalingsformer.

Marker FIK og vælg Rediger.


I Modkontotype vælges Bank.

I Modkonto vælges 1.

Opsætning af fil fra banken

Åbn din netbank og find menupunktet Gem posteringer som fil.

Her kan du vælge, hvilke felter du vil have, og hvilken rækkefølge de skal stå i.


Du skal sætte dem op sådan:

"Dato";"Tekst";"Beløb";"Saldo";"Valørdato";"Ovf.type";"Tekst til modtager";


Gem evt. dit filformat. Vælg den periode du ønsker og dan eksportfilen.

Import til ASA

Vælg Bankkontoafstemning i søgefeltetVælg Ny eller Rediger alt efter om der en linje i forvejen.

Vælg 1 i Bankkonto nummer og Importer Bankontoudtog i båndet.


Posterne fra banken vil nu stå i venstre side, og betalinger bogført af ASA vil stå i højre side.

Vælg Match automatisk i båndet. Så vil de poster der passer sammen udligne hinanden. Hvis alle ikke slår igennem, kan du vælge at bruge Match manuelt.


Når afstemningen er udført, vælger du Overfør til finanskladde i båndet.

Vælg den finanskladde, posterne skal bogføres i.


Luk Bankkontoafstemningen og gå til Finanskladden i afdelingen Finans.

Du kan nu kontere resten af dine finansposter og bogføre.

Was this article helpful?