Dejan Fontana
df@danskoplysning.dk

Dejan activity

0 Articles Written Last Month

0 0 0 0 0 0 0

Updated November 11th, 2020 by Dejan Fontana

Opsætning og brug af bankimport

Bankkonti Hvis du ønsker at importere dine finansposter fra banken i ASA’s finansdel, skal der sættes en speciel bankkonto op til det. Da deltagerbetalinger bogføres direkte, er det en god idé at sætte systemet op til at kunne udligne med de betalinger, der allerede er bogført. I dette eksempel vises det importformat, der bruges af de fleste banker ...

1 min reading time
Updated November 5th, 2020 by Dejan Fontana

Opsætning i Gratisal

En stor del af opsætningen i Gratisal vil være på plads, før du starter. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på: Afdelinger Ved importen fra ASA, vil der kun medtages Afdelinger der er registreret med en tilsvarende Afdeling Gratisal. Afdelinger opsættes under Virksomhed – Opsætning – Afdelinger. Ekstern reference skal svare til Afdelingsk...

0 min reading time
Updated November 5th, 2020 by Dejan Fontana

Indlæsning af FIK

For at lave en FIK-indbetaling, skal du først hente en FIK-indbetalingsfil fra banken. Der skal du logge ind på bankens administrationsside og hente en fil i banksektorens fælles indbetalingsformat version 2. (kaldes SEK2-Sektorformat med linjeskift (CR/LF) inkl. eksport af adviseringer).   Når filen er hentet, skal den omdøbes fra f.eks. .dat til ....

0 min reading time
Updated November 6th, 2020 by Dejan Fontana

Lønkørsel vejledning

Indledning, der kort sætter en ramme for opslagets indhold/hvilken opgave, der løses. Gratisal Virksomhed  à Opsætning  à Integrationer 1. Vælg Periode – klik på blyant og vælg periode 2. klik på Gem ændringer (nederst i højre hjørne) 3. Klik på Kør nu i Importer medarbejder 4. Klik på Kør nu i Hent timeposter  Tjek Skoleleder og andet manuelt Medar...

0 min reading time
Updated November 5th, 2020 by Dejan Fontana

Opsætning i ASA

Indledning, der kort sætter en ramme for opslagets indhold/hvilken opgave, der løses. Løn tidsarter Vælg Skoleopsætning – Holdtyper. Vælg Rediger og herefter Ny under Løn tidsart. Du kan nu angive Løn tidsartens navn og om indkomsttypen er A- eller B-indkomst. Dette har ikke betydning for lønbehandlingen i Gratisal. Det fortæller blot om der lægges ...

0 min reading time
Load More