Opsætning i ASA

Martin

Updated at November 5th, 2020

Udskriv til PDF

Indledning, der kort sætter en ramme for opslagets indhold/hvilken opgave, der løses.

Løn tidsarter

Vælg SkoleopsætningHoldtyper.


Vælg Rediger og herefter Ny under Løn tidsart.


Du kan nu angive Løn tidsartens navn og om indkomsttypen er A- eller B-indkomst. Dette har ikke betydning for lønbehandlingen i Gratisal. Det fortæller blot om der lægges feriepenge til i rapporter i ASA.


Hvis du ønsker, at lønsats styres fra ASA, vælges Lønsats i båndet for hver enkelt Løn tidsart. Her kan lønsats angives med Gældende fra dato.

Underviser

Når du kører løn gennem Gratisal, oprettes underviseren i Gratisal ud fra de oplysninger, du har angivet i ASA.

På underviseren udfyldes følgende i sektionen Lønoplysninger:

Ansættelsestype:
Ingen – Underviseren oprettes som Honorarmodtager i Gratisal
Timelønnet – Underviseren oprettes som timelønnet med Feriekonto i Gratisal.
Fastansat – Underviseren oprettes som fastansat med ferie under løn.

Skattekorttype:
Vælg, om underviseren skal bruge Hoved- eller Bikort (fradrag eller ren trækprocent).

Bankreg. og Kontonummer:
Udfyldes, medmindre du har valgt at bruge Overførsel til Nemkonto i Gratisal.

Lønseddel Leveringsmåde:
Påvirker ikke Gratisal.

Adgangskode til lønsystem:
Påvirker ikke Gratisal.

Ansættelsesdato:
Skal udfyldes. Hvis det er tomt, bruger Gratisal dato for import, hvilket kan påvirke skattefradrag.

Was this article helpful?