Personer

Opdateret April 15th, 2023

Udskriv til PDF

 

I ASA har man indbygget et personkartotek, hvor alle personer gemmes. En person kan endvidere have flere roller: deltager, debitor, underviser, pedel mm. Personer oprettes automatisk ved online tilmeldinger. 

Opret/Redigér

↪ Vælg Rollecenter Person.

eller

↪ Åbn listen Personer – Klik på Ny

For at redigere en eksisterende person vælg listen Personer - markér den ønskede person - klik på Rediger.

 

 

GENERELT
Nummer Selvvalgt nummer eller automatisk nummer fra kuristnummerserien. Dette nummer er obligatorisk og skal være unik.
CPR-Nr. Personens CPR. Hvis personen er en underviser skal CPR være udfyldt, da det skal bruges til udbetaling af løn.
Fornavn Personens fornavn
Efternavn Personens efternavn. Bemærk at man kan have flere fornavne men kun et efternavn.
Navn 2 F.eks. mellemnavn
Køn Mand eller kvinde.
Fødselsdag Personens fødselsdag. Bliver automatisk udfyldt, hvis CPR udfyldes først.
Stillingsbetegnelse Evt. stilling.
Særlige behov Evt. særlige behov for personen/deltageren.
Deltager i kurser Antal kurser personen har været deltager på. Ved klik åbnes der personens holdliste.
Antal af interaktioner Kommunikation mellem skolen og personen. Ved klik åbnes der personens interaktionsliste, hvor man f.eks. kan se alle dokumenter der er sendt til personen.
Udeluk fra målgruppe Forbeholdt fremtidig brug.
Nyhedsbrev Angiver om personen ønsker at modtage skolens nyhedsbrev.
Handlekommunenr. Bruges kun af specialundervisningsskoler
Betalingskommunenr Bruges kun af specialundervisningsskoler
 KOMMUNIKATION
Adresse Personens adresse, postnummer, by, bopælskommune, region og land.
Foretrukken kontaktform Hvordan vil personen helst kontaktes.
Tilsagn til E-mail Angiver om personen ønsker at modtage mails fra skolen. Kan bruges til markedsføring.
Tilsagn til sms Angiver om personen ønsker at modtage SMS beskeder fra skolen. Kan bruges til markedsføring.
Telefonnr. Personens alm. telefonnummer. Klik på ikonet åbner telefon app på PCen eller telefonen.
Mobiltelefonnr. Personens mobiltelefonnummer. Klik på ikonet åbner telefon app på PCen eller telefonen. 
E-mail Personens E-mail adresse. Klik på ikonet åbner E-mail app på PCen eller telefonen.
Hjemmeside Personens evt. hjemmeside. Kan bruges til f.eks. undervisere.
FAKTURERING
Debitornr. Personens debitornummer. Udfyldes automatisk ved personoprettelsen.
Debitor Navn Normalt personen selv.
Kreditornr. Personens kreditornummer.
Kreditor Navn Normalt personen selv.
Undervissernr. Hvis personen også er underviser, vises personens undervisernummer.
PERSONDATA
Samtykke datoer Bruges jf. persondataloven

 

Bånd

 

 

Vis/Rediger/Ny/Slet Funktioner til den aktuelle personvisning.
Tilmeldte hold Viser personens holdliste.
Underviser Åbner personens Underviser kort. Hvis personen ikke allerede er oprettet som underviser, bliver du spurgt, om du ønsker dette.
Administrative bemærkninger Åbner administrative bemærkninger for personen.
Debitor Åbner personens Debitor kort.

 

Var denne artikel nyttig?