Indlæsning af FIK

Updated at November 5th, 2020

Udskriv til PDF

For at lave en FIK-indbetaling, skal du først hente en FIK-indbetalingsfil fra banken.

Der skal du logge ind på bankens administrationsside og hente en fil i banksektorens fælles indbetalingsformat version 2. (kaldes SEK2-Sektorformat med linjeskift (CR/LF) inkl. eksport af adviseringer).

 


Når filen er hentet, skal den omdøbes fra f.eks. .dat til .txt (filnavn.dat > filnavn.txt)

I ASA klikker du på Indlæs bankfiler og efterfølgende Importer FIK-kontoudtog.

Vælg filen fra din computer og klik på Åbn.

Filen indlæses og udligner automatisk indbetalingerne.

  

Hvis ASA ikke kan placere indbetalingerne på en åben post, vises der et fejlvindue, hvor man skal klikke på OK.

Betalingsudligningskladden åbnes normalt automatisk. Hvis det ikke sker, klik på kladden i listen.

Efterfølgende skal man vælge Udlign manuelt eller Matchtillid for at åbne Betalingsudligning-vindue og vælge den rette post, som betalingen skal udlignes med.

Fjern evt. flueben fra den første linje og sæt flueben i den post, der skal udlignes. Klik efterfølgende på Ok.

Til sidst eksporter/udskriv kladden for andet økonomisystem og klik på Bogfør betalinger og afstem bankkonti (Genvejstast: F9).

 

 

 

 

 

Was this article helpful?