Udgivelse 05.12.22

Opdateret March 2nd, 2023

Udskriv til PDF

Tilføjelse af tilvalgsfelter på undervisningsstedet

Sagsnr.: OF-470

Type: Nyudvikling

Relation: Undervisningssteder 

Forbund: Alle (FOF udvikling)

Baggrund: FOF ønsker mulighed for at tilvælge visning af: Lande/områdekode, Kontaktperson nummer og visningsnavn, Pedel nummer og visningsnavn.

Løsning: De ønskede felter er tilføjet som valgfrie felter på undervisningsstedet.


Prisændring og holdflyt fej ved brug af Analyse af dimensioner

Sagsnr.: OF-433

Type: Fejlrettelse

Relation: Prisændring og holdflyt

Forbund: Alle

Baggrund: Prisændring og holdflyt fejler i nogle tilfælde med en begrænsningsfejl: “Følgende C/AL-funktioner er begrænset i forbindelse med skrivetransaktioner, da en eller flere tabeller vil være låst. Form.RunModal() er ikke tilladt i skrivetransaktioner." 

Løsning: Fejlen opstår i de tilfælde, hvor skolen har valgt at opsætte Analyse af dimensioner. Dette er nu rettet så Prisændring og holdflyt funktion ikke fejler, hvis Analyse er sat op.


Dublet matching

Sagsnr.: OF-466

Type: Nyudvikling

Relation: Dublet matching

Forbund: FOF

Baggrund: Ønske om en funktion som i første omgang skal finde dubletter i ASA via nogle brugerdefinerede kriterier.

Løsning: Funktion til dublet match er oprettet og brugere har mulighed for at definere egne kriterier.


Mødeprotokol

Sagsnr.: OF-467

Type: Fejlrettelse

Relation: Mødeprotokol

Forbund: Alle (FOF udvikling)

Baggrund: Flere fejl i mødeprotokollen, hvor mødedatoer enten var forkerte eller overskriver hinanden. 

Løsning: Mødeprotokollen er nu rettet.


Manglende opdatering af lønart ved særlig sats

Sagsnr.: OF-498

Type: Fejlrettelse

Relation: Undervisere på hold 

Forbund: Alle

Baggrund: Hvis der er angivet en særlig sats på en holdunderviser og man derefter skiftede lønarten, blev ny lønart ikke opdateret på lønlinjerne.

Løsning: Fejlen er rettet så lønlinjer altid opdateres med både ny lønart og særlig sats, hvis disse ændres.


Fremmødeliste viser forkert ugenr.

Sagsnr.: OF-500

Type: Fejlrettelse

Relation: Fremmødeliste

Forbund: Alle

Baggrund: Fremmødeliste viste forkerte ugenumre.

Løsning: Fejlen er rettet så listen viser rigtige ugenumre.


Indlæsning af FIK-betalinger via BS

Sagsnr.: OF-502

Type: Fejlrettelse

Relation: FIK/BS

Forbund: Alle

Baggrund: Fejl i standard CM ved indlæsning af FIK-betalinger via Betalingsservice

Løsning: Fejlen er rettet så indlæsning af BS også kan indeholde FIK-filer udsendt direkte fra ASA.


Fortryde multiedit af mødegange

Sagsnr.: OF-502

Type: Fejlrettelse

Relation: Mødegang multiedit

Forbund: Alle

Baggrund: Når man åbner multiedit vindue, opdateres mødegange, selvom man har lukket vindue (valgt escape eller annuller).

Løsning: Fejlen er rettet så mødegange bliver opdateres kun hvis man klikker på OK. Hvis man lukker vindue på en eller anden måde, opdateres mødegange ikke.


Fletning af personer

Sagsnr.: OF-432

Type: Nyudvikling

Relation: Fletning af personer 

Forbund: Alle

Baggrund: Nyudvikling af funktionaliteten til fletning af persondubletter i ASA- herunder deltagere, debitorer og undervisere. 

Løsning: Det er nu muligt at flette to personer ad gangen. Efter valg af to personer fra listen, åbner man flet visningen, som består af 3 paneller: Person, Debitor og Underviser. Der vælges data som ønskes bevaret og data som ønskes flettet.

Det er ikke muligt at fortryde personflet!

Data fra personen der slettes, flettes ind i personen der bevares. Dette inkluderer både tilmeldingslinjerne, betalinger, bilag, underviser- og løndata mm.

 

Flet Log

Sagsnr.: OF-492

Type: Nyudvikling

Relation: Flet Log 

Forbund: Alle

Baggrund: I forbindelse med Flet funktionen (OF-432) er det nødvendigt at implementere en log funktion, så spor efter fletningen bevares.

Løsning: Der er implementeret Flet Log funktion i ASA, hvor personfletning logges. Loggen indeholder alle flet-relaterede data samt info om tidspunktet og brugeren der har udført flet.

Var denne artikel nyttig?